Pasar al contenido principal
x

Navigasjon 2 - Navigasjonssystemer (Navigation 2 - Navigational Systems )

Idioma

Noruego Bokmål

Formato del curso On-site
Fecha 2021-01-11 - 2021-05-07

Faglig innhold

 • Radar /ARPA
 • Kompass- / Gyro systemer
 • Satellittnavigasjonssystemer
 • Landbaserte navigasjonssystemer
 • Elektroniske kartsystemer
 • AIS
 • Ekkolodd
 • Styrekontrollsystemer

Kandidaten vil ved tilfredstillende gjennomføring av ECDIS/AIS delen av faget få utstedt ECDIS/AIS kursbevis som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.  Faget dekker kravet til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II seksjon A-II/1-2.

Prerrequisitos

Krever opptak til studieprogram:

 • Nautikk (353MN)
 • Nautikk (353YV)
Anbefalte forkunnskaper

TN101810 Navigasjon 1 - Grunnleggende navigasjon

Resultados del aprendizaje

Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap innen fartøyets navigasjonssystemer i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon Navigasjon på det operative nivået" og STCW kode A-II/2 funksjon¿Navigasjon på ledelsesnivået"
 • ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til fartøyets navigasjonsutrustning

Ferdigheter:

 • kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til fartøyets navigasjonsutrustning.
 • kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere skip, sikkert og effektivt og bidra til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid.
 • kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for de vanligste moderne elektroniske navigasjonssystemer som benyttes ombord på skip
 • kunne gjennomføre posisjonsbestemmelse og sikker navigering ved hjelp av moderne elektroniske navigasjonssystemer

Kompetanse:

 • kunne formidle kunnskap innen fagområdet til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis

Archivos/Documentos

Categorías CINE (ISCED)

Navegación y náutica