MSc in Technology and Transport Organization (Maritime Sciences)

General information

Tehnologija i organizacija prometa


Studij Tehnologija i organizacija prometa je nastavak studija Tehnologije pomorskog prometa koji se godinama izvodio na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Nastavni program preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Tehnologije i organizacije prometa sadrži znanja iz područja tehnologije, ekonomike, prava, tehnike te racionalizacije i optimizacije procesa u pomorskom i kopnenom prometu.

Sadržaj studija temelji se principima kojima se nastoji udovoljiti permanentnim zahtjevima tržišta za kadrovima koji su sposobni voditi cjelokupni transportni proces od točke ishodišta do točke odredišta koristeći pritom suvremene tehnološke i ekonomske spoznaje. Kadrovi koji završe navedeni studij trebali bi pridonijeti da transport udovolji: potrebama prijevoza i prekrcaja, usklađenom razvoju gospodarstva, stabilnosti cijena, poboljšanju prometa tereta i putnika i životnog standarda.

Program studija je koncipiran kao nadgradnja na sadržaje preddiplomskog studija na način da se studenti pripreme za obavljanje poslova organiziranja prometnog procesa i uspješan rad u različitim pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama čije su djelatnosti povezane s pomorstvom i prometom (luke, lučke uprave, brodari, agencije, otpremnnici, carina, cestovni i željeznički prijevoznici, lučke kapetanije, ministarstvo nadležno za pomorstvo i promet, i dr.).

Trajanje diplomskog studija je 2 godine odnosno 4 semestra. Oblici izvođenja nastave su: predavanja, seminari, vježbe, stručna praksa, radionice, individualne konzultacije, mentorski rad te rješavanje slučajeva iz prakse i literature.

Objective:

Temeljni cilj znanstvene izobrazbe sadašnjih i budućih stručnjaka je u primjeni novih spoznaja i pristupima, novim oblicima poslovanja i modernoj tehnologiji u pomorstvu i prometu, te jačanje individualne kompetencije pojedinca i stvaranje strukture koja će bolje odgovarati izazovima budućega prometnog, pomorskog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Contact Person: (dekanat@pfri.hr)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

1015 - Coastal and marine tourism", "0312 - Policy and governance", "0421 - Marine and maritime law", "0413 - Logistics and shipping operational management", "0732 - Near- and offshore constructions", "0311 - Maritime economy

Venue

Venue: University of Rijeka
Rijeka, Croatia

Faculty of Maritime Studies
Studentska ulica 2, 51000 Rijeka

Application


Prerequisites:

Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski studij ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij srodnog pomorskog, prometnog ili tehničkog fakulteta. Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita prema uspjehu na preddiplomskom sveučilišnom studiju (prosječna ocjena tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija). 


Application Procedure:

www.postani-student.hr

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA AK.GOD. 2016./2017.  

Upisi u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija  u ak.god.  2016./2017.  provoditi će se kao ak.god. 2014./2015. i ranije, dakle na Fakultetima, odnosno neće se provoditi putem Nacionalnog informacijskog sustava za upis na diplomski studij. 
Uvjeti upisa, termini i detalji o prijavama i upisima mogu se naći u Natječaju za upis studenata u prvu godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih studija u 2016./2017. akademskoj godini. Ostale obavijesti biti će objavljene naknadno.

OBAVIJEST O UPISIMA

UPISNI LISTOVI

FILM O FAKULTETU

BROŠURA FAKULTETA

OPĆENITO O UPISIMA NA STUDIJE
Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji sveučilište objavljuje šest mjeseci prije početka nastave. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis. 

Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na klasifikacijskom ili drugom ispitu, posebno znanje, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao hrvatski državljani, ali se sukladno odluci nadležnoga državnog tijela ili visokog učilišta od njih može tražiti plaćanje dijela ili pune cijene studija. Stranim državljanima se upis može ograničiti ili uskratiti ako je riječ o studiju koji se odnosi na vojno ili policijsko obrazovanje ili drugi studij od interesa za nacionalnu sigurnost.

More information

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
120
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.