MSc in Maritime Yacht and Marina Technologies

General information

Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM)


This study can be taken by students who have finished the undergraduate level of PTJM study. Students acquire the necessary highly specialist knowledge in the field of maritime technology, which provides them training for performing the most complex engineering tasks based on the scientific approach to problem solving.

Students acquire specialist knowledge of economy, business, law, information systems, system modelling and simulation, hydrographic engineering, as well as familiarisation and application of other specialist knowledge of engineering, mathematics and computer science.

Students acquire abilities of continuous education and self-education, independent research, discovering new knowledge, preparation and performance of experiments as well as interpretation of the data gained. The study provides knowledge and competence required for the design of new systems, components or processes as well as effective acting as team leaders.

Studenti stječu potrebna uskospecijalistička znanja iz područja pomorske tehnologije, pri čemu se osposobljavaju za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanja problema.

Stječu se nova specijalistička znanja iz ekonomije, poslovanja, prava, informacijskih sustava, modeliranja i simuliranja procesa, hidrografskog inženjerstva, kao i poznavanja i primjene drugih specijalističkih znanja iz tehnike, matematike i računarstva.

Studenti usvajaju sposobnost kontinuiranog obrazovanja i samoobrazovanja, sposobnosti samostalnog istraživanja, otkrivanja novih znanja, pripreme i izvođenja eksperimenata te tumačenja podataka. Studijem se stječu znanja i kompetencije potrebne za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa te učinkovito djelovanje u ulozi vođe tima.

U studijskom programu preddiplomske i diplomske razine studija PTJM obuhvaćeni su sadržaji propisani Konvencijom STCW pa studenti mogu nakon završetka ovih razina stjecati najviša časnička zvanja u nacionalnoj i svjetskoj trgovačkoj mornarici.

1. Godina 2. Godina
1. semestar  3. semestar
Automatizacija u pomorskom prometu Elektroničko poslovanje
Operacijska istraživanja Istraživanje pomorskog turističkog tržišta
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada Upravljanje ljudskim resursima
Modeliranje i simuliranje procesa Brodski energetski sustavi
Pomorsko telekomunikacijsko tržište Psihosociologija
Hidrografsko inženjerstvo I Ergonomija navigacijskih podsustava
Tereti u pomorskom prometu Međunarodni sustav pomorske sigurnosti
Rukovanje teretom I Upravljanje kvalitetom u pomorstvu
2. semestar 4. semestar
Pomorsko imovinsko pravo Ugovaranje u pomorstvu
Transportno osiguranje Pomorski integrirani informacijski sustavi
Ekonomika brodarstva Tehnologija uklanjanja onečišćenja
Rukovanje teretom II Integralni i multimodalni transport
Astronomska navigacija Diplomski rad
Hidrografsko inženjerstvo II
Tehnologija putničkog prijevoza
Contact Person: (studentska-sluzba@pfst.hr)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

1015 - Coastal and marine tourism", "0312 - Policy and governance", "0731 - Marine spatial planning", "0713 - Offshore and renewable energy", "0413 - Logistics and shipping operational management", "0732 - Near- and offshore constructions", "0311 - Maritime economy", "0421 - Marine and maritime law", "0542 - Statistics", "0031 - Project management", "0031- Personal skills and communication

Venue

Venue: University of Split
Split, Croatia

Faculty of Maritime Studies
Zrinsko-Frankopanska 38, 21000 Split

Application


Prerequisites:

Diplomski studij PTJM mogu upisati studenti koji su završili preddiplomsku razinu studija PTJM.

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
120
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.