MSc in Marine Technology

General information

Masterprogram i Marin teknikk


En mastergrad i marin teknikk gir deg muligheten til å jobbe med varierte og spennende oppgaver innen olje- & gassproduksjon, skipskonstruksjon, fiskeriteknologi og havbruk samt fornybar energi fra bølger, vind og strøm.

Bærekraftig utnyttelse av havet og havrommet krever nye løsninger og avansert kunnskap. For å få til dette trenger vi gode hoder som kan samarbeide for å skape de gode teknologiske løsningene. Studiet i marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som liker utfordringer i hverdagen. Marinteknisk Senter ved NTNU er det største marine forsknings- og undervisningssenter i den vestlige verden. Ved institutt for marin teknikk vil du få en av verdens beste marine utdannelser.

De to første årene består hovedsakelig av felles tekniske emner med de andre siviliingeniør retningene ved NTNU. Disse emnene gir deg en generell teknologisk basisfortsåelse. Selv om mye er likt for alle sivilingeniør-retningene, vil du få introdusert grunnleggende marintekniske emner fra starten av studiet. I det tredje året (6. semester) velger du hvilken fordypningsretning du skal ta. De åtte ulike fordypningsretningene (hovedprofilene) er: Marin konstruksjonsteknikk, Marin kybernetikk, Marin hydrodynamikk, driftsteknikk, Marint maskineri, Marin prosjektering, Marine ressurser og havbruk og Undervannsteknikk. Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.

Hos oss vil din faglige kunnskap bli knyttet til noe konkret og virkelig. I tillegg til mye gruppearbeid og prosjekter, vil det bli muligheter til å delta i en rekke praktiske aktiviteter i de ulike emnene. Du kan for eksempel:

 • Mekke på gassmotorer og annet maskinelt utstyr
 • Utføre eksperimenter i våre tørre eller våte laboratorier og teste ut nye løsninger
 • Bruke superdatamaskiner og være med å utvikle det virtuelle laboratorium
 • Designe, tegne og gjøre beregninger på nye skips- og offshoresystemer

Master in Marine Technology. What is so special with NTNU regarding this programme?

"Probably no other industry in Norway is at such a high international level as the marine industry. The Marine Technology Centre at NTNU in Trondheim is the largest centre for research and education in the western marine industry. This means that our students may participate and make their voices heard in the international marine cooperation. It is quite simply a nice and inspiring environment in Trondheim, whether or not you engage outside your studies. And it is fun to work and teach there, too. » — Professor Ola Westby, Department of Marine Technology

Norway is in the upper class when it comes to marine activities.

 • Offshore oil and gas activities
 • Shipping
 • Fisheries and aquaculture
 • Renewable energy

These industries make the backbone of the Norwegian economy. Exciting and challenging tasks are out there, waiting for you.

Department of Marine Technology has educated marine engineers for more than 90 years and is world-leading within marine technology education. It offers a study programme with a wide range of marine topics and directions of specialization. The marine environment in Norway is well-reputed internationally, and our research and development often mark the standard. As one of our students, you will meet highly respected professionals who both teach and perform research. The Department of Marine Technology accommodates one of three Centres of Excellence at NTNU: CeSOS (Centre for Ships and Ocean Structures ).The Marine Technology programme at NTNU has a good reputation and will give you particular advantages if you are planning an international career. The study environment at the Department is international with great opportunities for establishing an international network even while studying.

Studies abroad? You may spend parts of the study abroad at one of our cooperative institutions. Aproximately 50% of our students choose to take their fourth or fifth year abroad. We cooperate with some of the most reputable universities in the North or South Amerika, Asia and Europe.

Programme components. The study specialisations combine the disciplines of hydrodynamics, structural engineering and marin systems. An emphasis is placed on the students' ability to combine practical understanding with the use of mathematical models and computer-based methods of analysis. One focuses also on the development of the students' ability to see the big picture in technical problems related to design, analysis and operations of marine systems. Knowledge from several subject areas are involved in finding good solutions.The 5 years Master`s Degree Programme in Marine Technology is devided into four different blocks: 

 1. Non-Technological courses
 2. Technology Foundation
 3. Professional foundation
 4. Specializations

The degree programme has eight specialisation directions called main profiles. You choose which main profile to study after three years: These main profiles are

 1. Marine Structures,
 2. Marine Cybernetics,
 3. Marine hydrodynamics,
 4. Marine Operations,
 5. Marine Engineering,
 6. Marine Design and Logistics,
 7. Marine Resources and
 8. Aquaculture and Subsea Techniques. 

An alternative study option. Many of our ordinary master’s programmes have an International master’s programme equivalent. These 2-year master’s programmes, taught in English, are very similar to the final two years of their counterpart programmes in Norwegian. There are more than 30 International Master’s Programmes to choose from.

Learning outcome:
 1. Anvende sine kunnskaper til å løse marinteknologiske utfordringer innen industri og forskning på en selvstendig og systematisk måte ved å analysere problem-stillinger, formulere deloppgaver og frambringe innovative løsninger, også i nye og ukjente situasjoner. 
 2. Vurdere og forutsi teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid. Ta ansvar for arbeidets virkning på en bærekraftig og samfunnsmessig utvikling samt økonomi.
 3. Aktivt oppdatere egen kompetanse gjennom livslang læring.
 4. Kommunisere effektivt om eget arbeid, drive kunnskapsformidling, gjøre vurderinger og komme med presise konklusjoner både for fagfolk og ikke-spesialister. Dette skal inkl. rapportering og presentasjoner, samt yte vesentlige bidrag til vitenskapelige publikasjoner).
 5. Arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper. Samarbeide effektivt med spesialister og om nødvendig ta egne initiativ.

Career prospects

Master candidates in Marine Technology are highly reputed within the shipping and offshore industry. These industries are very complex and are offering different kinds of work positions to marine master candidates. This equals great opportunities to the candidates to work with their personal areas of interest. Some start working for engineering and consultancy firms, some join research institutions, some are employed by oil companies and some start working for shipping companies.

Masters in marine technology are highly sought for in the labour market. The marine industry is characterized by varied tasks, high activity and large investments. The need for skilled people is great. Most students have received a work position before they graduate. A majority of new employees complete an internal training programme and several are employed as trainees. Being a trainee means that you work while you are being trained. This is a good way for the company to form you for their needs. As a trainee, you are learn company-specific work tasks but without having the entire responsibility from day one. These programmes usually last for up till 3 years and include a longer stay abroad (Brazil, China, the Persian Gulf, USA etc.).

Masters in marine technology have the entire world as their work place. Working internationally is very common, either by travelling abroad or working on long-lasting projects. The international work is challenging. You will gain experience with other cultures and languages and see other parts of the world. Students at the Marine Technology programme often have great career opportunities and ends up in leader positions more frequently than others. This is partly due to that the education qualifies you for several subject disciplines.

Even if you don't think that the wages as most important for your choice of education and career, you can trust that your hard working studies will pay you back once you have graduated. With a Master Degree in Marine Technology you will be well-reputed and get an exciting and interesting working life.

Objective:

Studieprogrammet for marin teknologi skal gi kandidatene en bred og grunnleggende kunnskap for anvendelse innen marin teknikk og de maritime næringer. Basert på dette grunnlag skal den videre oppbyggingen av programmet gi mulighet til både bred og dyp fordypning innenfor sentrale fagområder og disipliner innen marin teknologi. Dette omfatter teknikker og metoder knyttet til prosjektering, konstruksjon, bygging og drift av skip, plattformer og andre naturlig tilhørende systemer.

Contact Person: Lisbet Slagstad (Studiekonsulent) ( studier@ivt.ntnu.no)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0732 - Near- and offshore constructions", "0532 - Physical and chemical oceanography", "0713 - Offshore and renewable energy", "0831 - Aquaculture", "0413 - Logistics and shipping operational management

Venue

Venue: NTNU Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway

Faculty of Engineering Science and Technology

Well reputed research environment The marine technology programme is located in a well reputed research environment with long traditions. The large laboratories at the Department of Marine Technology (IMT) provide unique opportunities for research. No other university can offer their students anything like this.
The Marine Technology Centre (MTS) holds one of NTNU's three Centres of Excellence (Centre of Ship and Ocean Structures: CeSOS). Maritime and marine research are among NTNU's six priority areas.

Application

Open from
1 Jan 2016 to 1 Mar 2017

Cost:

Semesteravgiften betales til Studentsamskipnaden i Trondheim. Semesteravgiften er på 510 kroner og finansierer blant annet studentenes velferdstilbud.


Prerequisites:

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende (opptaksregler). For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). Mer om krav til matematikk.

What do we expect from you? The formal entrance requirements are Higher Education Entrance Qualifications, with emphasis on mathematics and physics. Students with pre-courses in scientific subjects from public colleges, may apply. Interests in mathematics, physics and computing are an advantage, but enthusiasm and curiosity are equally important. The marine industry is international, so we welcome adventurous spirits and offer opportunities for working abroad. The first two years of this degree programme emphasise basic technological subjects such as mathematics, physics, chemistry, etc. as well as basic marine technology. These subjects make the basic knowledge that is needed to solve marine technological challenges.

Admission for engineers. Engineers who would like to supplement their education with a Master's degree in Technology on top of a three years engineering/bachelor degree, may do so at NTNU. Engineers with a marine technology background may apply directly for the fourth year, if they have taken sufficient courses in mathematics and statistics earlier. Engineers without relevant marine technology background, may apply for admission for the third year and complete their studies within three years. Please contact the student advisor for further information.


Application Procedure:

Which high school / secondary school courses are mandatory for admission? Most of the 5-year master in technology programmes have a language requirement. In addition, both Mathematics (R1 and R2) and Physics 1 (Reform 94: 3MX and 2FY) are mandatory for applicants with a Norwegian educational background. A grade of 4 or better is required for admission to NTNU's master's degree in technology programmes. For more details about requirements see: http://www.ntnu.edu/studies/application/

How do I apply to the master's degree in technology programmes? Norwegian speakers with a Norwegian educational background can apply through the centralized processing centre: Universities and Colleges Admission Service (Samordna opptak). The application deadline is April 15. Other applicants please see:http://www.ntnu.edu/studies/application

Entrance Requirements: Norwegian proficiency; mathematics and physics prerequisites

Who can apply? If you speak Norwegian or any other Scandinavian language, you have your choice of virtually all study programmes at NTNU for undergraduate and master's degree students, given your other educational qualifications.

Requirements The language of instruction for this advanced engineering programme is primarily Norwegian. As such, admission to this study programme requires that one demonstrate a proficiency in Norwegian in addition to fulfilling the other entrance prerequisites. More information.

In general, admission to NTNU is highly competitive, particularly for engineering, architecture, and medicine. A strong grade average is an essential prerequisite to secure a place. Medicine, engineering and architecture also have special requirements in mathematics and physics.

 • Applicants with secondary education from non-Nordic countries: 1 March
 • Applicants with secondary education from the Nordic countries: 15 April

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
300
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.