Master in Aquaculture - Aquatic Animal Health

General information

ΠΜΣ Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών


Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών επιστημών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος,  πρόληψη και θεραπεία  ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος). Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στις Υδατοκαλλιέργειες, τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη αλλά και σημαντικά προβλήματα.

Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής φοιτητώνη καλή υλικοτεχνική υποδομήτο υψηλής στάθμης διδακτικό προσωπικό και η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στην διαδικασία εκπαίδευσης είναι απαραίτητα ώστε να καταστήσουν το πρόγραμμα αυτό όχι μόνον αξιόπιστο στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει ευρύ πεδίο και υψηλή ποιότηταεξειδικευμένης γνώσης και στις δύο ταυτόχρονες κατευθύνσεις του (Υδατοκαλλιέργειες-Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών). Εκτός των μαθημάτων, πειραμάτων και επιδείξεων προβλέπεται σειρά ενημερωτικών διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες από το εξωτερικό και το εσωτερικό καθώς και από στελέχη εταιρειών του κλάδου, καιεπισκέψεων σε μονάδες, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια και εταιρείες συναφών δραστηριοτήτων.

Ο κύκλος εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών), η οποία πραγματοποιείται σε διάφορα εγκεκριμένα κέντρα. Ανάλογα με τις υλικοτεχνικές και επιστημονικές απαιτήσεις, η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί σε συνεργασία και με κέντρα του εξωτερικού ή και με εταιρείες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί επισήμως τμήμα  Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος δύνανται, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον κρίνονται επιστημονικά επαρκείς, να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ.  ή σε άλλο ΑΕΙ.

Αποστολή του προγράμματος είναι η ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος,  πρόληψη και θεραπεία  ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος).

Οι  στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

§     Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών και βιολογικών επιστημών) με τις απαραίτητες γνώσεις  σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις των υδατοκαλλιεργειών.

§     Κατανόηση των βασικών αρχών βιολογίας, φυσιολογίας και ευζωίας των κυριότερων εκτρεφόμενων υδροβίων οργανισμών σε σχέση με τις διακυμάνσεις της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του συστήματος εκτροφής.

§     Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των μεθόδων πρόληψης και της εφαρμοσμένης θεραπείας νοσημάτων υδροβίων οργανισμών ανά στάδιο ανάπτυξης.

§     Κατανόηση της ανάγκης σεβασμού των μεθόδων προστασίας και  των τρόπων παρέμβασης στο περιβάλλον εκτροφής των υδροβίων οργανισμών

§     Διαχείριση επιχειρήσεων και κατανόηση βασικών αρχών οικονομίας ζωικών εκμεταλλεύσεων

§     Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και στο τελικό προϊόν

§     Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Learning outcome:

Το πρόγραμμα θα προσφέρει ευρύ πεδίο και υψηλή ποιότητα εξειδικευμένης γνώσης και στις δύο ταυτόχρονες κατευθύνσεις του (Υδατοκαλλιέργειες-Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών). Εκτός των μαθημάτων, πειραμάτων και επιδείξεων προβλέπεται σειρά ενημερωτικών διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες από το εξωτερικό και το εσωτερικό καθώς και από στελέχη εταιρειών του κλάδου, και επισκέψεων σε μονάδες, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια και εταιρείες συναφών δραστηριοτήτων.

Objective:

Αποστολή του προγράμματος είναι η ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος,  πρόληψη και θεραπεία  ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος).

Contact Person: Programme Secretariat (metasec@vet.uth.gr)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0831 - Aquaculture", "0511 - Biology", "0512 - Biotechnology", "0512 - Toxicology

Venue

Venue: University of Thessaly
Volos, Greece

Application


Cost:

Tα δίδακτρα εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στα 900 ευρώ ανά εξάμηνο ή 1.800 € ετησίως (σύνολο 3.600 € τα δύο έτη).


Prerequisites:

Για την ειδίκευση "Υδατοκαλλιέργειες"

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού: Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών εφαρμογών, Ζωικής παραγωγής, Δασολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων. Επίσης, πτυχιούχοι Πολυτεχνικών και Οικονομικών σχολών. 
 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών, Ζωικής και Φυτικής παραγωγής, Οικονομίας, Τεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων.

Για την ειδίκευση "Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών"

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού: Κτηνιατρικής, Γεωπονίας (Ζωικής παραγωγής), Βιολογίας,  Βιολογικών εφαρμογών και συναφών αντικειμένων,
 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών, Ζωικής και Φυτικής παραγωγής και άλλων εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων.

Application Procedure:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που τους αποστέλλει ή τους παραδίδει η Γραμματεία του Προγράμματος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 

 • Έντυπη αίτηση (αρχείο Word) 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
 • Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου / ∆ιπλώματος 
 • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
 •  (με ακριβή Μ. Ο.) 
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 
 • Επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ.)

Οι πρώτοι 40 φοιτητές που επιλεχθούν από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕΠ), πρέπει να περάσουν από συνέντευξη. 

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
120
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.