MSc in Marine Technology

General information

Marin teknikk masterstudium


Har du noen gang sett på flytende vindmøller, en oljeplattform eller et fullastet containerskip og lurt på hvordan det fungerer? Da er muligens dette studiet noe for deg! 

På studieprogrammet marin teknikk vil du lære om det som er verdt å vite – både over og under havoverflaten. Om alt fra design av framtidens supertankere til avanserte sensorsystemer på maskineri langt nede i havdypet. 

Studiet gir deg også etterlengtet kompetanse om framtidens utfordringer på havet. Vi legger vekt på å bruke innovative løsninger som datateknologi, marin robotikk, autonomi og materialteknikk. 

Marin teknikk passer for deg som liker realfag, er flink til å se sammenhenger og som ønsker å bruke realfag på praktiske problemstillinger.

Studiets oppbygning
Sivilingeniørutdanningen i marin teknikk er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene som er felles for alle, velger du mellom seks ulike fordypningsretninger (hovedprofiler):

 • Marin konstruksjonsteknikk
 • Marin kybernetikk
 • Marin hydrodynamikk
 • Sikkerhet og driftsledelse
 • Marint maskineri
 • Marin prosjektering

Det femte og siste året er satt av til prosjekt- og masteroppgave.

Master in Marine Technology. 

Have you ever looked at floating wind turbines, an oil platform or a fully loaded container ship and wondered how it works? Then this programme of study might be for you.

In this programme of study, you will learn about what is worth knowing - both above and below the sea level. About everything from designing supertankers for the future to advanced sensor systems on machines far down in the depths of the ocean.

The programme of study also gives you longed for expertise about the future ocean challenges. We emphasise on using innovative solutions such as computer technology, marine robotics, autonomy and materials technology.

Marine Technology is suited for you who like natural sciences, are good at seeing connections and who want to use natural science on practical issues.

You can choose one of the following main profiles:

 • Marine Structures
 • Marine Control Systems
 • Marine Hydrodynamics
 • Safety and Asset Management
 • Marine Engineering
 • Marin Systems Design
 • Marine Resources and Aquaculture
 • Marine Subsea Engineering

This programme is taught in Norwegian.

Learning outcome:
 1. Anvende sine kunnskaper til å løse marinteknologiske utfordringer innen industri og forskning på en selvstendig og systematisk måte ved å analysere problem-stillinger, formulere deloppgaver og frambringe innovative løsninger, også i nye og ukjente situasjoner. 
 2. Vurdere og forutsi teknologiske, etiske og samfunnsmessige effekter av eget arbeid. Ta ansvar for arbeidets virkning på en bærekraftig og samfunnsmessig utvikling samt økonomi.
 3. Aktivt oppdatere egen kompetanse gjennom livslang læring.
 4. Kommunisere effektivt om eget arbeid, drive kunnskapsformidling, gjøre vurderinger og komme med presise konklusjoner både for fagfolk og ikke-spesialister. Dette skal inkl. rapportering og presentasjoner, samt yte vesentlige bidrag til vitenskapelige publikasjoner).
 5. Arbeide selvstendig og i tverrfaglige grupper. Samarbeide effektivt med spesialister og om nødvendig ta egne initiativ.

Career prospects

Master candidates in Marine Technology are highly reputed within the shipping and offshore industry. These industries are very complex and are offering different kinds of work positions to marine master candidates. This equals great opportunities to the candidates to work with their personal areas of interest. Some start working for engineering and consultancy firms, some join research institutions, some are employed by oil companies and some start working for shipping companies.

Masters in marine technology are highly sought for in the labour market. The marine industry is characterized by varied tasks, high activity and large investments. The need for skilled people is great. Most students have received a work position before they graduate. A majority of new employees complete an internal training programme and several are employed as trainees. Being a trainee means that you work while you are being trained. This is a good way for the company to form you for their needs. As a trainee, you are learn company-specific work tasks but without having the entire responsibility from day one. These programmes usually last for up till 3 years and include a longer stay abroad (Brazil, China, the Persian Gulf, USA etc.).

Masters in marine technology have the entire world as their work place. Working internationally is very common, either by travelling abroad or working on long-lasting projects. The international work is challenging. You will gain experience with other cultures and languages and see other parts of the world. Students at the Marine Technology programme often have great career opportunities and ends up in leader positions more frequently than others. This is partly due to that the education qualifies you for several subject disciplines.

Even if you don't think that the wages as most important for your choice of education and career, you can trust that your hard working studies will pay you back once you have graduated. With a Master Degree in Marine Technology you will be well-reputed and get an exciting and interesting working life.

Objective:

Studieprogrammet for marin teknologi skal gi kandidatene en bred og grunnleggende kunnskap for anvendelse innen marin teknikk og de maritime næringer. Basert på dette grunnlag skal den videre oppbyggingen av programmet gi mulighet til både bred og dyp fordypning innenfor sentrale fagområder og disipliner innen marin teknologi. Dette omfatter teknikker og metoder knyttet til prosjektering, konstruksjon, bygging og drift av skip, plattformer og andre naturlig tilhørende systemer.

Contact Person: (studier@iv.ntnu.no)

Content

The highlighted icons, represent the fields of education (in compliance with ISCED Classification) engaged during this course/programme.

0413 - Logistics and shipping operational management", "0532 - Physical and chemical oceanography", "0713 - Offshore and renewable energy", "0732 - Near- and offshore constructions", "0831 - Aquaculture

Venue

Venue: NTNU Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway

Faculty of Engineering Science and Technology

Well reputed research environment The marine technology programme is located in a well reputed research environment with long traditions. The large laboratories at the Department of Marine Technology (IMT) provide unique opportunities for research. No other university can offer their students anything like this.
The Marine Technology Centre (MTS) holds one of NTNU's three Centres of Excellence (Centre of Ship and Ocean Structures: CeSOS). Maritime and marine research are among NTNU's six priority areas.

Application

Open from
1 Sep 2019 to 15 Apr 2020

Cost:

Semesteravgiften betales til Studentsamskipnaden i Trondheim. Semesteravgiften er på 510 kroner og finansierer blant annet studentenes velferdstilbud.


Prerequisites:

Generell studiekompetanse

 • Matematikk R1 + R2
 • Fysikk 1
 • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2018 var poenggrensen 53,2 for ordinær kvote, 51,8 i førstegangsvitnemålkvoten og 84 studenter ble tatt opp.

Qualification

Academic level: Master

Qualification: Master of Science

Credits:
Scheme: 
ECTS
Value: 
300
Occupations (not validated):
Spotted a mistake in this page? Click here to request a change.